Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Nowa Ruda. Co warto zobaczyć w Nowej Rudzie

Chcesz poznać zabytki gminy Nowa Ruda? Oto rejestr zabytków Nowej Rudy! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Nowej Rudzie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Nowej Rudzie - zabytki Nowej Rudy

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Nowej Rudzie? Dowiedz się, czy w Nowej Rudzie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Nowej Rudy.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Nowej Rudzie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Nowej Rudy.

Zabytki w Nowej Rudzie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Nowej Rudzie.

Zabytki Nowej Rudy

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Nowej Rudzie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Nowej Rudy w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Nowej Rudzie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Nowej Rudy,
 • MPZP Nowej Rudy,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Nowej Rudzie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Nowej Rudzie?

Ochroną zabytków w Nowej Rudzie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Nowej Rudzie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Nowej Rudy.
 2. Urząd Gminy Nowa Ruda. Urząd Gminy Nowa Ruda prowadzi gminną ewidencję zabytków Nowej Rudy, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Nowa Ruda zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Nowej Rudy

Gminną ewidencję zabytków Nowej Rudy prowadzi Urząd Gminy Nowa Ruda, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Nowej Rudy?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Nowej Rudy następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Nowej Rudy nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Nowej Rudy oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Nowej Rudy. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Nowej Rudy nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Nowej Rudy, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Nowa Ruda, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Nowej Rudzie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół par. pw. Św. Marcina


Dzikowiec

Kościół w Dzikowcu ma wartości historyczne i artystyczne oraz jest reprezentatywny dla architektury ziemi kłodzkiej z (...)

Prepozytura jezuitów


Dzikowiec

Budynek jezuickiej prepozytury jest przykładem niewielkiego obiektu konwentualnego o głównej funkcji administracyjnego (...)

Kościół par. pw. Św. Piotra i Pawła i mauzoleum


Bożków

Kościół w Bożkowie ma wybitne wartości artystyczne.Jest reprezentatywny dla nowocześniejszego nurtu sakralnej architektury (...)

Pałac


Bożków

Pałac w Bożkowie jest jedną z kilku wielkich rezydencji na ziemi kłodzkiej i powiązany jest z założeniem (...)

Założenie ogrodowo-parkowe


Bożków

Założenie ogrodowo-parkowe w Bożkowie jest jednym z nielicznych śląskich przykładów udanego kontynuowania w końcu XVIII (...)

Kościół fil. pw. Św. Jerzego


Krajanów

Kościół fil.pw.Św. Jerzego w Krajanowie jest jednym z nielicznych przykładów wiejskich kościołów wzniesionych w stylu (...)

Kościół par. pw. Św. Mikołaja


Świerki

Barokowy kościół par.Św. Mikołaja w Świerkach jest reprezentatywny dla architektury barokowej Ziemi Kłodzkiej.

Leśniczówka


Bożków

Leśniczówka została ufundowana w XIX wieku przez hrabiego von Magnisa - właściciela pobliskiego zamku w Bożkowie.

Kościół filialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła


Wolibórz

Kościół fil.pw.Św. Jakuba Apostoła jest reprezentatywny dla architektury sakralnej Ziemi Kłodzkiej przełomu XVIII i XIX (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: