Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowa Ruda  sprawdź informacje Na Mapie gminy Nowa Ruda

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowa Ruda.

Mapa Geoportal Nowa Ruda

Dane urzędu

Urząd Gminy Nowa Rudaul. Niepodległości 1Nowa Ruda, 57-400

Tel: 74 8722263

Fax: 74 8725083

Elektroniczna skrzynka podawcza: /s2c7k7u7id/skrytka

E-mail: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Nowa Ruda: 0208112

Witryna: www.gmina.nowaruda.pl

Władze lokalne: Wójt Adrianna Mierzejewskaiwona_sudol@gmina.nowaruda.pl

Gmina Nowa Ruda w liczbach

Powierzchnia gminy Nowa Ruda*

140 km2

814 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowa Ruda*

11 440 mieszkańców

754 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowa Ruda*

82 mieszkańców na km2

945 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowa Ruda

Geoportal Nowa Ruda prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Nowa Ruda

Jak powstał Geoportal gminy Nowa Ruda?

Geoportal Nowa Ruda powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowa Ruda, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Nowa Ruda umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowa Ruda

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowa Ruda?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Nowa Ruda;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Nowa Ruda;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Nowa Ruda;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Nowa Ruda;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Nowej Rudy.
Informacje na Geoportalu Nowa Ruda

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowa Ruda?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Nowa Ruda;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Nowa Ruda;
 • Rejestr MPZP Nowa Ruda;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Nowa Ruda;
 • Mapa Topograficzna gminy Nowa Ruda;
 • Mapa Solarna gminy Nowa Ruda;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Nowa Ruda;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Nowa Ruda

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowa Ruda?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowa Ruda.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowa Ruda łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowej Rudzie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowej Rudy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowa Ruda, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowa Ruda oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowa Ruda. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowej Rudy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowej Rudy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowa Ruda. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowa Ruda.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowej Rudzie.

  Geoportal gminy Nowa Ruda posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowa Ruda. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowej Rudzie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowa Ruda przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowej Rudzie.

  W Geoportalu Nowa Ruda przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowa Ruda. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowej Rudzie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowa Ruda zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowa Ruda, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowa Ruda oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowa Ruda.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowa Ruda. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowa Ruda są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowa Ruda podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowa Ruda.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowej Rudzie. W Geoportalu gminy Nowa Ruda udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowej Rudzie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowa Ruda.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowa Ruda. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Nowa Ruda dla mieszkańców

Geoportal Nowa Ruda jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowa Ruda. Na mapie Nowej Rudy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowa Ruda mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowa Ruda. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowa Ruda w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowa Ruda są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowa Ruda dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowa Ruda dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu